Mapy sytuacyjno-wysokościowe

W oparciu o zdjęcia fotogrametryczne możemy tworzyć mapy wektorowe dla danego obszaru. Jest to metoda pozwalająca na wykonanie map terenów niebezpiecznych oraz obszarów szybkozmiennych. Wykonane zdjęcia pozwalają uchwycić sytuację w krótkim przedziale czasu, następnie mapa tworzona jest kameralnie. Fotogrametria niskopułapowa w odróżnieniu od lotniczej pozwala wykonywać mapy z dużą dokładnością, dorównującą nawet klasycznym pomiarom geodezyjnym.