Modelowanie budynków i budowli

Zdjęcia pozyskiwane przy pomocy drona mogą być wykorzystane do stworzenia fotorealistyczego modelu 3D budynków czy budowli. Fotografie nadirowe (wykonane pionowo w dół), poziome i ukośne, pozwalają udokumentować z dużą dokładnością szczegóły obiektu, a następnie odwzorować je w modelu komputerowym. Modelowanie jest szczególnie przydatne w projektowaniu, konserwacji czy renowacji obiektów budowlanych. Niemal niezbędne w pracach prowadzonych w technologii BIM. W oparciu o tak pozyskane zdjęcia można również tworzyć fotoplany i rysunki wektorowe elewacji.