Numeryczne modele terenu (NMT, NMPT)

To modele służące prezentacji rzeźby terenu oraz pokrycia terenu (roślinność, budynki, budowle etc.). Wykonujemy modele w postaci kolorowej chmury punktów (Point Cloud), regularnej siatki kwadratów (GRID) oraz nieregularnej siatki trójkątów (TIN). Numeryczne modele terenu umożliwiają obliczenia objętości (np. kruszyw na składowiskach), analizę spadków, ekspozycji czy przekrojów terenowych.