Ortofotomapy

To obraz złożony z kilkudziesięciu, kilkuset, a czasem kilku tysięcy zdjęć. Zdjęcia są mozaikowane tj. połączone ze sobą w taki sposób aby otrzymać ciągły obraz. Mozaika jest zlokalizowana w wybranym układzie współrzędnych dzięki czemu może zostać wyświetlona na podkładzie dostępnych serwisów mapowych (Google Earth, Open Street Map, Geoportal etc.), jak również może być podkładem dla map wektorowych (kreskowych) np. geodezyjnych. Ortofotomapy są kartometryczne dzięki czemu można na nich wykonywać pomiary odległości czy powierzchni.