Fotogrametria niskopułapowa

Realizujemy opracowania fotogrametryczne z wykorzystaniem bezzałogowych systemów latających. W naszej ofercie znajdują się ortofotomapy, numeryczne modele terenu, mapy sytuacyjno-wysokościowe, obliczenia objętości. Zajmujemy się również modelowaniem budynków w oparciu o zdjęcia.